PekkaniniMin vän Pekka har jag samarbetat med sedan sjuttiotalet.
Vi har gjort mycket roligt tillsammans, och sista ordet är ju ännu inte sagt. Gå in på
http://www.pekkanini.se/Pekkanini_-_theremins_and_more/Welcome.htmlför mer information.

Pekkanini-bild 750 px
Pekka med sin theremin.