PekkaniniMin vän Pekka har jag samarbetat med sedan sjuttiotalet.
Vi har gjort mycket roligt tillsammans, och sista ordet är ju ännu inte sagt. Gå in på
Pekkas hemsida för mer information.

Pekkanini-bild 750 px
Pekka med sin theremin.